Det viktigaste du kan lära dig från rådgivning om GDPR

Det finns många saker som kan hålla en företagare vaken om nätterna. Budget, inflation … Men värst är nog GDPR! Rådgivning om GDPR hjälper dig att göra rätt.

Många företag fick skrämselhicka när GDPR infördes 2018. Även om regelverket faktiskt inte skilde sig särskilt mycket från lagen som gällde dessförinnan, personuppgiftslagen, ändrade GDPR på hur de flesta såg på hanteringen av personuppgifter. För företag blev skillnaden stor med tanke på de viten som nu kan utfärdas. Plötsligt kostade det pengar att göra fel – mycket pengar!

Dataskyddslagen har varit krånglig att sätta sig in i sedan den infördes och många företagare känner ett stort behov av rådgivning inom GDPR. Man är skyldig att ta reda på vilka lagar och regler som gäller inom det område som man verkar. De flesta hanterar någon form av personuppgifter, inte minst om sina kunder. Privatpersoner har starka rättigheter inom EU vad gäller sina personuppgifter.

Rådgivning om GDPR – hitta rätt i djungeln

En grund i dataskyddslagstiftningen är att det inte är tillåtet att hantera personuppgifter om man inte har rätt till det. Det kan låta väldigt krångligt när man är en företagare. Vad innebär till exempel att man har rätt att hantera personuppgifter? Måste man samla in samtycken från kunderna bara för att kunna skicka en faktura? Ibland kan man tro att det har gått så långt när man klickar i “ja, tack” till nästa kaka på webben.

Faktum är att det finns många olika lagstiftningar som påverkar hanteringen av personuppgifter, inte bara GDPR eller Dataskyddslagen. Ett företag kan till exempel ha rätt att hantera personuppgifter för att kunna fullfölja ekonomiska skyldigheter eller vid så kallade intresseavvägningar. Det är dock alltid viktigt att dokumentera dessa skyldigheter och avvägningar, eftersom man måste kunna redogöra för dem vid en incident eller tillsyn.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik