Dina skyldigheter när du hyr ut ett hus i andra hand

Funderar du på att hyra ut ditt hus? Att hyra ut en villa innebär att man har ganska fria tyglar i jämförelse med att hyra ut exempelvis en bostadsrätt. Vid den senare typen av uthyrning så krävs det ett godkännande från den egna BRF.en och det kan således handla om att man, helt enkelt, inte får hyra ut denna.

 Även om många bostadsrättsföreningar idag ser andrahandsuthyrning mer som en självklarhet så finns det fortfarande de som ogärna ser att sådan äger rum. Detta gäller emellertid alltså inte för uthyrning av villa – där bestämmer du helt själv kring hur din uthyrning ska se ut och till vem du väljer att hyra ut till. 

Många anledningar att hyra ut hus 

Att hyra ut ett hus – eller delar av det – kan vara ett bra sätt att få in lite extra pengar på. Många som väljer denna lösning är pensionärer som väljer att bo halva året i ett varmare land och där blir hyresintäkter något som finansierar vistelsen. Det kan även handla om att de egna barnen flyttat ut och att man har för stort hus. Väljer man att bygga om och hyra ut exempelvis nedervåningen så får man dels intäkter – och dels också lite liv och rörelse i huset igen. 

Ovanligt är heller inte att se att villaägare nyttjar möjligheten som finns i att bygga ett Attefallshus och hyra ut detta. Något som också var en del av tanken när denna typ av byggnad introducerades i Sverige. Oavsett vilket: det är enklare att hyra ut en villa – men det finns ändå saker att tänka på. 

Hyran ska vara skälig och rimlig 

Vad gäller skyldigheter så finns det en sak som man måste förhålla sig till och detta gäller hyran. Du får inte, som många tror, ta ut hur mycket som helst i hyra. Nej, hyran ska baseras på dina egna kapital- och driftskostnader och den ska vara skälig. 

Det finns utmärkta verktyg online för att räkna ut detta, men du kan även med fördel ta hjälp av exempelvis en jurist eller en ekonom för att se över hur pass hög hyra du kan begära. Visst påslag kan göras vad gäller exempelvis slitage och om du väljer – som de flesta gör – att hyra ut huset som möblerat. Du ska inte bli rik på att hyra ut – men du ska heller inte gå back på det. 

Hyra ut hus – tänk på detta 

Det finns massor av saker att tänka på när man funderar på att hyra ut hus. Vi räknar upp några av dessa här nedan och som följer: 

  • Besiktningsman. Ett bra sätt att undvika framtida konflikter är att anlita en besiktningsman innan uthyrningen börjar. Denne går igenom husets skick och upprättar ett dokument som både du och hyresgästen kan ta del av. Genom detta ser ni vilka skador som fanns – och vilka som tillkommit. 
  • Inventarielista. Samma sak här: du och hyresgästen går igenom din villa och skriver ned allt som finns därinne samt skicket på exempelvis möbler. Fotografera gärna exempelvis fläckar och annat. Kom ihåg att du får räkna med visst slitage. Någon kommer, trots allt, att bo i ditt hus och leva där. 
  • Försäkringar. Din hemförsäkring räcker inte utan den måste kompletteras och anpassas för uthyrning. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för rådgivning – och se till att även din hyresgäst gör detsamma med sitt försäkringsbolag. En viktig fråga! 
  • Hitta rätt hyresgäst. Att gå genom en seriös sida – förmedling – på internet är att bra sätt att hitta rätt hyresgäst. Dessa sidor erbjuder professionell rådgivning och samtliga som skriver in sig verifieras också med bankid – något som ger en trygghet. Utöver detta så ska du kolla upp referenser och du ska definitivt lita på din magkänsla. Du kommer att hyra ut ditt hus till en okänd person och du måste i och med detta också känna dig trygg och säker med denne. 

Att få hjälp med sitt arbetstillstånd

Om man nu inte tycker att det roligaste som finns är att fördjupa sig i regler, att sammanställa dokument och ansökningshandlingar för att söka arbetstillstånd, så finns det hjälp att få.

Möjligheterna som man väntat på kanske äntligen har öppnat sig och man har chansen att få ett intressant jobb i Sverige. Så börjar man ta reda på vad som krävs för att kunna ta jobbet och då inser man att det innebär en väldig massa pappersarbete först. Kanske har man turen att företaget man skall arbeta hos hjälper till, men om det inte är så finns det ändå möjligheter som även arbetsgivare använder sig av.

Företag med stor erfarenhet av processen att söka arbetstillstånd

Om man har hjälpt många med att söka arbetstillstånd i Sverige så vet man vad Migrationsverket behöver för papper och förutsättningarna för att ansökan skall bli beviljad. Man vet också hur en ansökan skall vara formulerad för att den skall vara korrekt. Företag som specialiserat sig på både att söka men också förlänga de nödvändiga tillstånden kan hjälpa till med att göra processen kortare. Det som kan dra ut på ett beslut kan exempelvis vara att man inte bifogat rätt handlingar och då går ärendet tillbaka för komplettering.

Erfarenheten gör också att de direkt ser vilka ansökningar som uppfyller de grundläggande kraven och de åtar sig därför bara ärenden som gör det. Man betalar alltså aldrig för något som redan från början var utsiktslöst. Råd och stöd på vägen kan också betyda att väntetiden blir lättare. Läs mer om arbetstillstånd på denna hemsida: arbetstillstånd.eu

Vad gör en arbetsrättsjurist från Stockholm?

Utan koppling till juridik kan det vara svårt att veta vem som kan anlita en arbetsrättsjurist i Stockholm. Faktum är att man både som arbetstagare och arbetsgivare kan hitta hjälp hos dem.

Arbetsrättsjuridik är ett brett område som innefattar många olika grupper. Stora företag, men även privatpersoner, kan få hjälp när situationen kräver. Det kan vara ett avtal på jobbet som inte följs av arbetsgivaren.

På företagen finns personal som är eller inte är anslutna till fackliga organisationer. Detta kan påverka vid olika konflikter på ett företag då de fackligt anställda ibland har en bättre position. Men man behöver inte vara fackligt ansluten för att ha rättigheterna på sin sida. Känner man att man hamnat i en sådan situation är det skönt att ha en kunnig arbetsrättsjurist vid sin sida för att få hjälp och stöd i processen.

Arbetsrättsjurist i Stockholm hjälper arbetsgivare

Driver man ett litet eller stort företag kan det ibland uppstå tvister som involverar de fackliga organisationerna. Det kan i princip handla om allt som har med en arbetsplats att göra. Då kan även en VD behöva hjälp för att navigera i de olika lagar och regler som gäller för att komma tillrätta med problemet. Situationer som kan vara svåra att hävda sig i då de fackliga representanterna har stor kunskap.

Arbetsrättsjuristen hjälper med andra ord till att reda ut begreppen och hjälpa sin klient i frågor som handlar om arbetsrätt. Detta oavsett om klienten är en arbetsgivare eller en arbetstagare. Läs mer om arbetsrättsjuridik på denna sida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Vårdnadstvister som är svårlösta

Somliga vårdnadstvister kan lösas i samförstånd när föräldrarna har besinnat sig för barnens bästa. Men en del tvister verkar oundvikliga, som vid missbruk, våld och långväga flytt. 

Ska man skiljas och den ene vill flytta långt bort, kanske utanför Europa, får man räkna med att det kan bli en dramatisk vårdnadstvist. Likaså när en förälder är olämplig till att ta hand om sina barn men inte vill medge det. Det finns omständigheter man kan anse vara svårare än andra. Då måste man anlita advokat som får försöka reda ut situationen med hjälp av vad lagen föreskriver. 

Vårdnadstvist – när vardagen blir omöjlig

Ska man dela på vårdnaden krävs det att båda föräldrarna tar ansvar. Många löser det så att man bor relativt nära varandra, så att barnen kan gå kvar i samma skola och varva sin vistelse hos föräldrarna. Det krävs också att barnen får mat, ett tryggt hem och en ordnad tillvaro. När det brister beträffande de mest grundläggande självklarheterna är detta svårt att strunta i. 

Ingen vill se barnen fara illa, och ibland är det faktiskt släktingar som slår larm. Barnen har det inte bra hos en av föräldrarna, och då kan den andra föräldern begära ensam vårdnad. Advokaten är ett bollplank och den bästa rådgivaren du kan få. Utifrån sin kunskap och erfarenhet kan advokaten ge tips på hur konflikten kan lösas. Sedan är det upp till föräldrarna att enas. Lyckas man med det, behöver man kanske inte ens gå till domstol, men i många fall är vårdnadstvister ett nödvändigt ont. 

Advokater har rutin och förståelse av vårdnadstvister

Det dilemma som kan vara svårt för dig är mer eller mindre vardagsjobb för en advokat. Advokaten har också rutin på att uppträda professionellt, och det är lugnande när man kommer och ska konsultera dem. Klienterna känner sig ofta upprivna och är mitt i en konflikt. Det är alltid barnens bästa som är det viktigaste, men de praktiska sakerna måste fungera.

 Många tror att man inte får träffa sina barn om man mister vårdnaden om dem. Det är inte sant, för man har fortfarande umgängesrätten kvar. I vissa fall får en förälder bara träffa sitt barn om någon annan, exempelvis en farförälder, är närvarande samtidigt. Då kanske det är fråga om ett långvarigt missbruk, och man vill inte riskera att barnet ska vistas där om föräldern inte är drogfri. Men man anser att barn bör få träffa båda sina föräldrar så långt det är möjligt.