Fastighetsrätt Eskilstuna – rätt juridisk hjälp 

Många drömmer om att köpa hus och med detta också få allt vad villalivet innebär – mer utrymme, en tomt för barnen att leka på, en trädgård och kanske ett garage. Som villaägare blir man sin egen och tar själv ansvar för olika renoveringar, för underhåll och för framtida byggnationer. 

Det handlar emellertid också om den största affär som många gör i livet, men tyvärr så händer det – allt oftare, ska tilläggas – att det uppstår konflikter efter det att köpet gått igenom. Inte sällan så handlar det om att man som köpare upptäcker fel och brister som säljaren inte har informerat om i samband med överlåtelsen. 

Vid sådana tillfällen behövs ofta en advokat som specialiserat sig på fastighetsrätt. Bor du i Västerås och upplever dessa problem? Anlita en advokat inom fastighetsrätt i Eskilstuna och låt denne undersöka vilka problem som finns – och vilken ersättning du eventuellt kan ha rätt att begära av säljaren till huset. 

Dolda fel – tvister som är svåra att lösa 

Det talande i sammanhanget gällande dolda fel är att motparten sällan är villig att betala eller ta på sig ansvaret. Av givna skäl. Dessutom kan det också vara så att säljaren de facto heller inte varit medveten om problemet. Det kan exempelvis handla om en renovering utförd av en hantverkare som visat sig vara ytterst tvivelaktig gällande exempelvis VVS och el. Det innebär att tredje part – hantverkaren – också dras in i tvisten. 

Klart står att du som köpare har en väldigt långtgående undersökningsplikt i samband med att du köper ett hus. Det stora ansvaret kommer att ligga på dina axlar. Men lika klart står också att du mycket väl kan ha uppfyllt denna plikt och att det problem som upptäcks kan räknas inom ramarna för dolda fel. Ta hjälp av en advokat inom fastighetsrätt i Västerås för att reda ut detta. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Barnets bästa i centrum: vägledning vid separation och vårdnadstvist

När föräldrar går skilda vägar är det barnens välbefinnande som står i centrum för diskussion och överväganden. Det naturliga fokuset på barnens behov innebär att stöd för föräldrar är av yttersta vikt när oenighet uppstår.

Att avsluta en relation är en del av vardagen. Par separerar varje dag, från olika delar av staden – från Rannebergen till Billdal, från Kålltorp till Torslanda. Trots att det är en vanlig händelse är det långt ifrån vardagligt för de involverade; det kan vara en händelse som bara inträffar en eller ett par gånger i livet. Slutet på en relation utgör alltid en kris, och beslutet att gå skilda vägar innebär vanligtvis stora förändringar för familjen. Även om många upplever att det var det rätta beslutet och att livet förbättras avsevärt över tiden, blir situationen sällan enklare eller mindre komplex när barn är inblandade.

Lagens ståndpunkt om vårdnad

Lagen är tydlig och kategorisk när det gäller barnets vårdnad. Lagstiftningen utgår från barnets behov, inte vårdnadshavarens. Barnet har rätt till båda sina föräldrar, inte tvärtom. Detta grundläggande perspektiv bör inte underskattas. Vid en separation är det alltför vanligt att föräldrarnas konflikter tar överhanden, och följderna kan vara att oenighet uppstår kring alla aspekter som rör barnet. Allt från klädsel till kostvanor till skolgång kan bli heta diskussionsämnen.

När relationen brister och de etablerade rutinerna inte längre fungerar kan det till och med bli nödvändigt att söka alternativa lösningar. Det är här som en vårdnadstvist kan komma in i bilden. En vårdnadstvist innefattar inte enbart frågor om umgänge med barnet, utan handlar också om vem som har rätt att fatta beslut angående väsentliga delar av barnets liv, såsom skolgång och bostad. I denna olyckliga situation är det avgörande att föräldrarna har tillgång till juridisk rådgivning och stöd.

Professionell juridisk hjälp i Göteborg

Tyvärr tenderar vårdnadstvister att bli långdragna och komplexa. I vissa fall kan det krävas juridisk expertis för att navigera dessa situationer. För en privatperson utan tidigare juridisk erfarenhet är det sällan enkelt att ha fullständig insikt i rättigheter och rättspraxis. Vid vårdnadstvister finns möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd från staten genom så kallad rättshjälp, för att täcka de legala kostnaderna.

Utfallet av en vårdnadstvist påverkas av en mängd faktorer, och som förälder är det av yttersta vikt att söka rätt hjälp. Hos Stampens Advokatbyrå kan du finna den vägledning och det stöd du behöver. Att arrangera situationen på bästa sätt för ditt barn är både advokatbyråns målsättning och din egen ambition!

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ta juridisk hjälp vid en arvstvist

Ser man till familjerätt som juridisk gren så handlar det om en mer emotionell sådan. Det är skillnad mot att vara jurist med inriktning och specialisering på familjerätt än att vara jurist och syssla endast med affärsjuridik. Båda dessa områden är givetvis komplexa och kräver extrema kunskaper. Skillnaden ligger i att man inom familjerätt också ofta blir mer involverad i sina klienters öde. Ta bara en sådan sak som en arvstvist. 

Det talande för tvister och konflikter inom familjerätt är att de sker mellan personer som i grunden står varandra nära. Det kan, som vid en arvstvist, handla om bråk mellan släktingar och syskon eller som vid en vårdnadstvist handla om att två föräldrar tvistar om det käraste man har i form av sina barn.

 Just en arvstvist är speciell sett till att det handlar om stora känslor. En person – som många älskar – har avlidit och dennes egendom ska också fördelas bland de närstående. Hur denna fördelning ser ut regleras av vår svenska arvsrätt. Den talar om vem som har rätt att ärva och i vilken ordning, men trots detta så blir det ändå konflikter. 

Inte ovanligt att se en arvstvist i samband med ett dödsfall 

En arvstvist är långt ifrån ovanlig och räknas som en av de vanligaste tvisterna inom familjerätt. De stora känslorna i kombination med att det också kan handla om stora ekonomiska värden – hus, bilar, skog, mark och så vidare – kan ta fram det sämsta hos människor. Känner man sig som släkting förfördelad så kan detta leda till att man inleder en arvstvist. 

Viktigt om detta sker är att man direkt också ser till att få juridisk hjälp – oavsett vilken sida man står på. Genom att anlita en advokat inom familjerätt får man dels en person som för ens talan och som sköter all kommunikation, dels så får man också en juridisk kunnig person som kan hjälpa till att reda ut vad som är rätt och fel och som kan medla mellan parterna. Det kan ofta leda till att en arvstvist löses innan den når domstol och att såren inte blir så djupa. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vilket juridiskt ansvar har en cateringfirma? 

Vad krävs egentligen för att få bedriva cateringverksamheten? Det viktigaste är att man har ett eget kök för tillagning av maten och att man uppfyller de krav på hygien och hantering av livsmedel som finns. Du som tänkt dig att ha catering för företag – eller exempelvis för fester och olika tillställningar – måste alltså först och främst se till att du erhåller detta tillstånd innan du går vidare. 

Ett serveringstillstånd krävs och för att detta ska ges så måste man även uppfylla de krav som finns gällande exempelvis brandsäkerhet. Först då detta tillstånd erhållits kan man gå vidare och fokusera på catering för företag

Catering – en bransch i utveckling 

Catering har blivit en alltmer populär lösning och detta bevisas av att det också startat fler verksamheter inom området. Ur ett mer positivt perspektiv så har detta drivit på utvecklingen framåt: dagens catering är inte den trista, skolmatsliknande lösning det än gång var. 

Tvärtom. Numera så är catering spännande, välsmakande och ytterst prisvärt. Dessutom handlar det om en flexibel tjänst där du som beställare har alla möjligheter i världen att komponera en meny som verkligen passar den typ av tillställning du ska anordna. Catering för företag, exempelvis, har kommit att bli det givna valet i samband med konferenser och annat. 

Undersök alltid företaget innan 

Negativt dock är att det finns en väldigt varierande kvalitet mellan olika utförare och att man ser att exempelvis olika tvister både vad gäller kvaliteten på maten, priset och brist på service kommit att öka. 

Det gör att du som beställare måste göra läxan på ett helt annat sätt än tidigare. Du måste undersöka företaget du funderar på att anlita för catering, du måste kontrollera tillstånd och exempelvis vara noga med referenser. Det finns all anledning att välja catering, men det är ett val som måste ske med omsorg! 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Hitta den bästa advokaten i Stockholm för dina behov

Stockholm är inte bara en vacker och populär huvudstad i Sverige. Det är också hem för några av de bästa, mest skickliga och erfarna advokaterna i landet.

Eftersom det finns så många advokatbyråer i och runt Stockholm är det en fördel för dem som behöver juridisk hjälp snabbt. Många av dessa advokatbyråer, till exempel Salmi & Partners, erbjuder till och med en gratis inledande konsultation för att underlätta valet.

För de flesta människor är det första samtalet med en advokat avgörande för att skapa förtroende och trygghet. Klienten vill naturligtvis känna sig säker på att advokaten är pålitlig och att deras röst kommer att bli hörd och beaktad. Därför kan ett gratis samtal vara nödvändigt innan man ska anlita en advokat i Stockholm.

Hur vet man om en advokat är pålitlig?

Tack vare olika tjänster är det nu möjligt att läsa recensioner om advokater innan man tar kontakt med dem. För att hitta recensioner och omdömen om advokater i Stockholm räcker det att söka efter ”advokat Stockholm” på Google. Sökresultaten kommer att ge all information som behövs, så att du kan välja din advokatbyrå i lugn och ro.

När du har valt den advokatbyrå du vill kontakta är det bra att förbereda dig inför det första mötet. Samla all relevant information som du anser vara viktig, gå noggrant igenom den och vidarebefordra den till advokaten. Tydliga och detaljerade underlag kan hjälpa advokaten att förenkla och påskynda rättsprocessen, vilket i sin tur ger en smidigare upplevelse för klienten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Turen att hitta en duktig fastighetsjurist i Stockholm

Som fastighetsägare har man många bollar i luften hela tiden. Vid renoveringar och tvister kan det därför vara bra att anlita en fastighetsjurist i Stockholm.

Fastigheten hade varit i ganska dåligt skick när Anders hade köpt den. Men å andra sidan hade priset varit lågt. Så snart pappren var klara började byggfirman han hyrt in att renovera lägenheterna samt trappuppgångarna. Det var det allra viktigaste att få klart innan han kunde börja annonsera.

Till en början fungerade allt bra. Hantverkarna jobbade och Anders kände sig nöjd med valet av firma. Efter några veckor åkte han på semester en vecka. Då allt fungerade bra kände han inte att han behövde hålla koll på företaget. Det var när han kom hem som han snart kontaktade en fastighetsjurist.

Fastighetsjurist hjälpte med fortsatt renovering

Projektet hade nästan inte framskridit alls när han kom tillbaka. Följande måndag när han besökte renoveringsobjektet låg det helt öde. Inte en hantverkare i sikte. Anders tog fram mobilen och ringde byggfirman utan att få något svar och det pågick under tre dagar. Då var han tvungen att erkänna att han blivit blåst.

En vän rekommenderade honom att ta kontakt med någon som var specialiserad på fastighetsjuridik i Stockholm för att få rätsida på problemet. Denne satte igång med det samma och fick veta att Anders inte var den första företagaren som lurats. Den rättsliga processen tog en stund men slutligen fick han hjälp att färdigställa bygget, något som han aldrig hade klarat utan all den hjälp han fick.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Anlita en advokat i Solna

Det är tryggt att veta att man alltid kan anlita en advokat om man behöver hjälp i rätten i Solna. Därför finns det advokater inom alla möjliga olika områden.

Även om man är en laglydig person så kan det komma tillfällen i livet när man är i behov av en advokat. En juridiskt utbildad person i Solna som kan ge information och hjälpa till när det handlar om olika juridiska skeenden eller vid en eventuell rättegång.

Man brukar ofta tala om advokater som hjälper till när en klient är anklagad för något eller anklagar någon annan. Men det behöver inte vara något brott utan det kan även handla om sådant som tvister gällande barns boende eller vårdnaden om barn. Eller något annat som man helt enkelt inte kan komma överens med sin motpart om.

Advokat med uppdrag i Solna

Som advokat i Solna går dock den mesta arbetstiden åt till arbete som sker utanför rätten. Och i vissa fall så kan det vara advokater som sällan eller i aldrig vistas i någon rättssal. För den kunskap en advokat besitter är även av stor nytta när det handlar om skapande av juridiska dokument eller juridiska handlingar, som exempelvis vid köp av ett hus eller ett företag.

En advokat kan man anlita antingen man är privatperson eller ansvarig för ett företag av något slag. Och för de företag som ofta är i behov av advokathjälp kan man till och med ha en advokat knuten till sig på heltid.

Ta hjälp av en advokat i Solna på www.arenastadensadvokatfirma.se.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Försvarsadvokat som står på din sida i domstolen i Stockholm

Om du är åtalad för ett grovt brott i en komplicerad härva bör du anlita en skicklig försvarsadvokat i Stockholm som bevakar dina intressen i domstolen.

Alla som står åtalade för brott i Sverige har rätt till en offentlig försvarare. De flesta försvarsadvokater är självklart kompetenta nog, men vissa komplicerade fall kan kräva en extra duktig jurist med inriktning på brottmål. Detta gäller särskilt dig som är involverad i en komplicerad affär med många medåtalade.

Du vill nämligen inte hamna i situationen att ni i gänget skyller på varandra, och du råkar ha den minst erfarna försvarsadvokaten. Då skulle ju hela skulden kunna landa på dig, även om du bara varit delaktig i en liten del av brottet. Om du istället ser till att vara den som har den bästa försvarsadvokaten, då kan ju utfallet bli ett helt annat med lite tur.

En skicklig försvarsadvokat med eller utan TV-tid

Om du letar efter en extra skicklig försvarsadvokat i Stockholm bör du självklart välja någon som har erfarenhet av att hantera liknande fall som det du är inblandad i. Begär att få ta del av advokatens historik och CV, så kan du avgöra om han eller hon är rätt man eller kvinna att försvara dig.

Du kan också själv inkomma med önskemål om en särskild jurist. Det är vanligt att människor som är åtalade för brott väljer en känd advokat som de sett på TV. Du bör dock vara medveten om att det kan finnas mycket skickliga advokater som inte är kända från TV.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Användning av cannabis är fortfarande ett narkotikabrott i Sverige

Att använda cannabis är ett narkotikabrott enligt svensk lagstiftning. Legalisering av cannabis är inte på något sätt uppe på agendan i svensk politik.

I flera länder i världen har bruk av cannabis legaliserats under de senaste åren, även det bruk som sker i rekreationssyfte. Så är dock inte fallet i Sverige. Många menar att legalisering av cannabis är en fråga som ligger många, många år fram i tiden – om det någonsin kommer ske. Det politiska motståndet mot legalisering är mycket omfattande från såväl höger som vänster.

Det innebär att du som trots detta förbud ändå röker gräs på fritiden begår narkotikabrott. Detta är mycket viktigt att komma ihåg, särskilt med tanke på att cannabis trots kriminaliseringen är en mycket vanligt förekommande drog i flera grupper i samhället. Vilken typ av narkotikabrott du riskerar att åtalas för, beror bland annat på hur mycket cannabis du haft vid tillfället för arrestering.

Narkotikabrott – sök vård innan du behöver söka advokat

Det som klassas som grovt narkotikabrott har vid ett tillfälle i ett brottmål fastslagits till 86,6 gram cannabis som innehav hos en person. Det är med andra ord en dålig idé att förvara så mycket cannabis hemma. Men självklart bör du som röker gräs, oavsett hur ofta det handlar om, försöka arbeta mot att sluta med det.

Cannabis är en beroendeframkallande drog som dessutom bevisats kunna framkalla psykos hos vissa användare. Om du märker att du har svårt att låta bli att använda drogen, bör du uppsöka hjälp hos missbruksenheten på ditt lokala sjukhus. Gör det gärna innan du åker fast för narkotikabrott. Även om det finns många kompetenta försvarsadvokater i landet är det smidigare att helt undvika orsaken till åtalet.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Familjerätt Stockholm – hjälp vid vårdnadstvist

Att livet förändras är något man får räkna med. Alla förändras – och det innebär också att livet gör detsamma. Detta kan innebära att man växer ifrån varandra. Man gifter sig, man skaffar barn och man bor tillsammans – men en dag så inser man att båda tagit steg åt olika håll och att kärleken inte längre finns där. Vilket innebär en separation eller en skilsmässa. Det är i sak ingenting att hänga upp sig på. Tvärtom – det är långt ifrån en ovanlig företeelse i dagens moderna samhälle.

Men, det handlar också om att vissa av dessa skilsmässor slutar med plågsamma konflikter. Vem ska ha vad, vem ska ha bilen, hundarna, sommarstugan och – tyvärr: vem ska ha vårdnaden om barnen.

Att vårdnadstvister i Sverige ökat markant under senare år har också gjort att behovet av kunniga jurister inom familjerätt blivit större. En vårdnadstvist är långt ifrån enkel att lösa och att anlita en expert inom familjerätt i Stockholm i allmänhet och på vårdnadstvister i synnerhet gör att man ger sig själv bästa möjliga chanser att vinna målet. Det viktiga är dock att – som inom alla områden av familjerätt i Stockholm – man genom att välja en jurist också får ett mentalt stöd och en axel att luta sig mot. Det kan behövas – en vårdnadstvist är långt ifrån enkel att hantera. Bara vetskapen om att man kan förlora vårdnaden om sina barn ger en känsla av hopplöshet.

En expert inom familjerätt i Stockholm hjälper dig

Är du i lindan av en vårdnadstvist och känner att din förra partner missköter sig som vårdnadshavare? Rådet här är att direkt kontakta en jurist inom familjerätt i Stockholm för rådgivning. Detta dels för att se hur dina chanser ser ut, men dels också för att börja dokumentera det du anser vara misskötsel.

En jurist inom familjerätt i Stockholm kan även hjälpa dig vid samarbetssamtal och försöka hitta en konstruktiv väg till kommunikation er emellan – och en framtida lösning som passar er båda. I många fall så kan en vårdnadstvist lösas innan den når Tingsrätten och det är också något att eftersträva. Det handlar om att sätta barnen först. Kontakta denna juristfirma när du behöver hjälp med frågor kring familjerätt: www.familjerättstockholm.com

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik