Sök juridisk hjälp om du råkat ut för en våldtäkt

Våldtäkt är något som tyvärr drabbar människor i alla åldrar. Du ska vända dig till sjukhus och polis om du blivit utsatt eller sök juridisk hjälp omgående.

Att begå våldtäkt är att begå ett synnerligen svårt brott. Det spelar ingen roll om den utförts av någon du känner eller du har någon form av koppling till. Det är lika illa som om den utförs av någon du aldrig träffat förr. En våldtäkt sätter djupa spår i en människas liv och är kränkande.

Det finns en lag som heter samtyckeslagen. Den innebär i korta drag att båda personerna som interagerar sexuellt ska ha samtyckt till att det sker. Det må vara en flyktig bekantskap eller en relation du varit i under lång tid. Samtycke gäller i alla lägen du vill ha sex.

Våldtäkt är ett brott

Sker en våldtäkt på små barn kan det aldrig räknas som samtycke. En våldtäkt är ett brott. Det kan aldrig handla om annat än att förövaren ska ställas till svars. I det här fallet inför rätta. Här gäller det inte att bara komma med en ursäkt. Här ligger det faktiskt fängelse med på straffskalan.

Personen som utsatts är kränkt så till den milda grad att det kan ta lång tid att återhämta sig. Det kan ta åratal och ibland även en livstid. Du har rätten på din sida när det gäller att få ett målsägandebiträde vid våldtäkt. Alla kostnader står staten för i detta fall.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arvsrätt för dig som vill göra ungen arvslös

Arvsrätt är en komplicerad historia. I alla fall för dig som vill att dina barn inte ska ärva dig. En bröstarvinges arvsrätt är nämligen i princip okränkbar.

En bröstarvinges arvsrätt är i princip okränkbar enligt de svenska lagar som rör arvsskiften. Även om du av någon anledning vill göra din son eller dotter arvslös, har du i praktiken små möjligheter att faktiskt göra det. Oavsett vad man tycker om den typen av lagar, är de något alla måste förhålla sig till.

Du som ändå vill försöka runda arvsrätten gör klokt i att ta kontakt med en bra advokat som kan hjälpa dig navigera i alla paragrafer runt testamenten och gåvobrev. Även om det låter lätt att helt enkelt skänka bort hela din förmögenhet innan du själv går bort, kan detta komma att ifrågasättas i efterhand om det framstår som om det hela skett med enda syfte att “trolla bort” arvsrätten hos dina bröstarvingar.

Vad är egentligen problemet – arvsrätt eller den personlig konflikten?

Svensk arvsrätt har kommit till för att skydda alla inblandade i ett arvsskifte. Det är viktigt för dig som inte är nöjd med lagstiftningen att komma ihåg. Det har tyvärr varit ganska vanligt att äldre personer ur tidigare generationer blivit lurade på ålderns höst av någon skojare som övertalat dem skriva över sina tillgångar utan att de egentligen varit medvetna om vad detta inneburit.

Men din situation var ju nu den motsatta. Du VILL göra ditt barn arvslös. Då ska du alltså diskutera det hela med din advokat. Men kanske också med dig själv. För är du verkligen säker på att det är så du vill göra? Det skvallrar om att det ligger en konflikt i bakgrunden. Det kan vara klokt att börja i den änden. Om du reder ut konflikten kanske behovet av att ifrågasätta arvsrätten försvinner.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Både barnet och föräldrarna har rätt till sin egen LVU-advokat

Om ett barn blir omhändertaget enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, har barn och vårdnadshavare rätt till varsin LVU-advokat i rätten.

LVU är en tvångslag som finns för att skydda barn som utsätts för misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller annan omsorgsbrist. Lagen gäller även ungdomar upp till 18 år som riskerar sin egen hälsa genom att missbruka eller leva ett kriminellt liv. LVU tillämpas när alla frivilliga insatser är uttömda.

Eftersom LVU är en tvångslag där barn fråntas sina föräldrar eller en ungdom placeras på en anstalt, måste en domstol fatta det slutgiltiga beslutet. Det är därför viktigt att både barn och vårdnadshavare får varsin LVU-advokat som hjälp att tillvarata deras intressen, se till att de förstår vad som händer samt att föra deras talan under förhandlingen. Det är socialtjänstens utredning som ligger till grund för ansökan om LVU i förvaltningsrätten.

Att anlita en LVU-advokat kostar inget

När socialtjänstens utredning mynnar ut i en ansökan om LVU, blir barnet och vårdnadshavarna med automatik tilldelade en LVU-advokat. Det kan antingen bli en LVU-advokat som förvaltningsrätten utser eller så har man möjlighet att själv välja någon som man har förtroende för. Att anlita en LVU-advokat kostar ingenting eftersom det är en rättighet.

Barnet och vårdnadshavarna har aldrig samma LVU-advokat. Det är viktigt att barnet har ett eget ombud som på ett objektivt sätt ser till att barnets bästa blir tydligt under hela LVU-processen och under förhandlingen i förvaltningsrätten. Anlita en LVU-advokat här: www.lvuadvokat.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Proffshjälp vid bodelning

Inte många funderar på vad som händer vid en separation. När den är ett faktum tvingas man ta itu med saker som förr verkat ointressanta. Att anlita en advokat är alltid att rekommendera.

Varje år sker ett stort antal separationer. Äktenskap upplöses efter en kortare eller längre tid. Det man inte trott att man skulle behöva fundera över blir plötsligt högaktuellt vad gäller egendom och liknande.

Situationen är ofta emotionellt arbetsam och man kan vara allt från väldigt överens till totalt oense. I denna stund kommer ofta drag fram som man inte är lycklig över hos sin förra partner. Ibland kommer också drag fram som man inte tycker om hos sig själv. I en situation där parterna är gifta kommer första frågan att vara – finns det ett äktenskapsförord?

Bodelning av olika karaktär

En bodelning kan också ske under högst civiliserade former som ett led i makars tankar och planering. Finns särkullbarn vill de allra flesta att fördelningen av pengar och egendom ska gå rättvist till den dag man själv inte längre finns kvar. Bodelning sker också efter det att en person avlidit.

Vill man skriva ett äktenskapsförord måste detta både vara korrekt formulerat och registrerat för att gälla. Det finns alltså all anledning att konsultera en jurist i samtliga dessa fall. På så vis säkrar man att allt gått rätt till enligt svensk lag. Bodelning vid skilsmässa är vanligen extra besvärlig och känslig. Rätt hjälp från en advokatbyrå är därför något absolut nödvändigt för att få rättvisa villkor för alla. Mer om bodelning på denna webbsida: https://www.svenskbodelning.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ha en brottmålsadvokat i Göteborg vid din sida

Står du anklagad för ett brott? Att bli anklagad är väldigt jobbigt, man mår minst sagt dåligt över det. För hjälp att föra din talan har du en brottmålsadvokat i Göteborg bredvid dig.

Har du blivit anklagad för brott? Det kan verkligen vända upp och ner på hela ens liv. Att gå igenom hela processen med förhör och domstol är minst sagt inte enkelt. Att ha en duktig advokat vid sin sida gör det såklart bättre. Men det tar inte bort oron man går igenom. Inom ett brottmål ingår i stort sett de flesta brott. Allt från inbrott, stöld, misshandel, våldtäkt, med mera. Det går inte att komma undan det, utan man måste genomgå processen. Vare sig man är skyldig eller oskyldig behöver man ha en bra advokat vid sin sida. En advokat som är med dig igenom allt.

Du är inte ensam med en brottmålsadvokat

Att stå anklagad för ett brott kan få en att känna sig ensam. Man skäms och mår dåligt, det är inte direkt något man vill prata med sin familj om. Med en advokat är man inte ensam. De är med dig redan från att du går på förhör, och även om du går upp i domstol. De hjälper till och ser till att du får ett så bra straff som möjligt. Vare sig det handlar om böter eller fängelse. För att göra det bästa av situationen bör du kontakta en brottmålsadvokat i Göteborg så fort du blir anklagad. Då slipper du sitta själv, och de hjälper dig att föra din talan. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Rätt brottmålsadvokat för dig

En annan viktig sak är att hitta rätt. När du sitter där med en massa människor omkring dig, som försöker döma dig. Då är det viktigt att du har rätt advokat som stöttar dig. Som hjälper dig igenom frågorna. Som för din talan åt dig. För det är just det arbetet en advokat gör. Advokater är dessutom ofta specialiserade på olika inriktningar. Så oavsett vilket brottmål du står emot är det en brottmålsadvokat du ska ha. Såklart är den proffs på det och tar dig igenom situationen på ett så bra sätt som möjligt. Du hittar din advokat antingen genom folk som tipsar eller genom en sökning. Tänk på att kolla upp så tidigare klienter är nöjda med advokatens jobb.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik