Ta juridisk hjälp vid en arvstvist

Ser man till familjerätt som juridisk gren så handlar det om en mer emotionell sådan. Det är skillnad mot att vara jurist med inriktning och specialisering på familjerätt än att vara jurist och syssla endast med affärsjuridik. Båda dessa områden är givetvis komplexa och kräver extrema kunskaper. Skillnaden ligger i att man inom familjerätt också ofta blir mer involverad i sina klienters öde. Ta bara en sådan sak som en arvstvist. 

Det talande för tvister och konflikter inom familjerätt är att de sker mellan personer som i grunden står varandra nära. Det kan, som vid en arvstvist, handla om bråk mellan släktingar och syskon eller som vid en vårdnadstvist handla om att två föräldrar tvistar om det käraste man har i form av sina barn.

 Just en arvstvist är speciell sett till att det handlar om stora känslor. En person – som många älskar – har avlidit och dennes egendom ska också fördelas bland de närstående. Hur denna fördelning ser ut regleras av vår svenska arvsrätt. Den talar om vem som har rätt att ärva och i vilken ordning, men trots detta så blir det ändå konflikter. 

Inte ovanligt att se en arvstvist i samband med ett dödsfall 

En arvstvist är långt ifrån ovanlig och räknas som en av de vanligaste tvisterna inom familjerätt. De stora känslorna i kombination med att det också kan handla om stora ekonomiska värden – hus, bilar, skog, mark och så vidare – kan ta fram det sämsta hos människor. Känner man sig som släkting förfördelad så kan detta leda till att man inleder en arvstvist. 

Viktigt om detta sker är att man direkt också ser till att få juridisk hjälp – oavsett vilken sida man står på. Genom att anlita en advokat inom familjerätt får man dels en person som för ens talan och som sköter all kommunikation, dels så får man också en juridisk kunnig person som kan hjälpa till att reda ut vad som är rätt och fel och som kan medla mellan parterna. Det kan ofta leda till att en arvstvist löses innan den når domstol och att såren inte blir så djupa. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik