När en vårdnadstvist blir lösningen

Det är svårt att vara förälder, men det är ännu svårare ifall samarbetet med den andra föräldern inte fungerar. Ibland kan det till och med gå så långt som till en vårdnadstvist inom familjen.

Man brukar säga att ingen vet vad som sker bakom lyckta dörrar i ett hem. Och så är det ofta. För även de mest välordnade och utåt sett lyckliga familjer kan ha mörka och mycket skadliga hemligheter som ingen känner till mer än de själva. Det kan handla om starka olika åsikter, eller så kan det handla om mycket mer allvarliga problem som psykisk eller fysisk misshandel, missbruk eller en sjukdom som påverkar familjen. I många fall kan det vara så pass stora problem att det påverkar barnen och föräldraskapet allvarligt, även om man väljer att fortsätta vara kvar i relationen.

Vårdnadstvist för barnets bästa

I andra fall kan det vara problem som fortsätter påverka barnen och föräldraskapet även fast relationen är slut mellan föräldrarna. I sådana fall kan det bli tvunget att inleda en vårdnadstvist för att det ska infinna sig ett lugn för barnen och föräldrarna. En vårdnadstvist som kan gå mycket hett till, eller som i vissa fall kan gå smidigare än vad man kanske först hade trott. En vårdnadstvist ska alltid få en lösning som är för barnets bästa. Men ibland kan det bästa för barnet vara att den ena föräldern kan känna sig trygg och säker. Så kan fallet vara ifall en förälder misshandlar den andra eller levererar allvarliga hot. Men det kan även vara så att det är ett samarbete som hela tiden havererar då man har mycket olika åsikter om barnen, eller den ena föräldern medvetet går in för att sabotera för den andra. Dock är det även vanligt att man väljer en vårdnadstvist när det är en direkt påverkan på barnet. Det kan handla om misshandel på barnet, misskötsel av barnet eller att föräldern har någon typ av sjukdom, handikapp eller missbruk som gör att barnets välmående riskeras.

Oengagerade föräldrar i vårdnadstvist

Sist men inte minst finns det även fall där en förälder mister vårdnaden på grund av att den inte deltar i barnets uppväxt överhuvudtaget. Kanske har den inget intresse av barnet eller så bor den så pass långt bort att den inte praktiskt kan delta i beslut gällande barnets uppfostran eller liv. En vårdnadstvist kan därför ha många olika anledningar och även olika resultat. Läs mer om vårdnadstvist på denna sajt: vårdnadstvist.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad