Vårdnadstvist Stockholm – viktigt att veta

Att antalet vårdnadstvister i Sverige ökat under senare år ett faktum och en anledning till detta spås vara att man kan ange samarbetsproblem som ett skäl till varför man som vårdnadshavare vill söka ensam vårdnad och inleda en vårdnadstvist i Stockholm. 

Det handlar om ett relativt diffust begrepp som kan misstolkas och användas lite väl godtyckligt. Att den andra vårdnadshavaren missar en lämning av barnen är under all kritik – men är det verkligen skäl för att inleda en vårdnadstvist i Stockholm? 

Det är givetvis något som avgörs från fall till fall, men i många fall så kan man se en vårdnadstvist i Stockholm handla om någonting annat än att den andre vårdnadshavaren är olämplig och inte erbjuder en stabil, trygg och hälsosam miljö för barnen att vistas i. 

Samarbetssamtal kan vara lösningen 

Många vårdnadstvister är nödvändiga, andra kan ofta lösas genom konstruktiva samarbetssamtal inom familjerätten. Viktigt att veta är att man alltid utgår från barnens bästa vid en vårdnadstvist i Stockholm och att utgångspunkten i detta är fortsatt gemensam vårdnad. Något som innebär att man också måste leda fram ganska tung bevisning kring den andres lämplighet som vårdnadshavare. 

Påfallande ofta kan nämnda samarbetssamtal vara det som löser upp knutarna och skapa mer konstruktiva lösningar gällande boende, skola och andra saker som rör vårdnaden. 

Anlita en jurist inom familjerätt 

Skulle det däremot handla om en vårdnadstvist i Stockholm där alla andra vägar är stängda och där det de facto finns fog för att man måste söka ensam vårdnad så är rådet att man så snart som möjligt tar professionell hjälp och anlitar en advokat specialiserad på familjerätt. 

Det är viktigt dels sett till att man får en juridisk expertis som kan vinna målet, dels också sett till att man får stöd och stöttning genom en väldigt jobbig process. 

Publicerat den
Kategoriserat som Vårdnad