Misshandel – ett samhällsproblem som kan motverkas

Misshandel kan handla om allt från våld i nära relationer, både fysisk och psykisk, till oprovocerat våld på offentliga platser, som alla är stora problem.

Misshandel som företeelse är ett stort problem i samhället och även ett brett begrepp. För den som hör ordet misshandel kan det leda tankarna till allt från att ett antal förövare ger sig på en värnlös person på gatan, till en förälder som utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld.

Oavsett vad man gör för association till ordet misshandel, så är nog de allra flesta överens om att det är ett problem och att det kan få både kort- och långsiktiga konsekvenser. Den här texten kommer att nämna några teorier kring begreppet och preventiva lösningar på de problem som annars kan uppstå.

Vad orsakar att man som vuxen utsätter andra för misshandel?

Man kan upptäcka eventuella våldsamma tendenser hos individer redan under barnstadiet. Har individen exempelvis uppvisat tendenser att vilja skada djur, finns det risk att detta beteende utvecklas till att man senare i livet utövar våld även mot människor.

Somliga forskare tror att man med hjälp av så kallad djurterapi kan få dessa våldsamma tendenser att klinga av om barnet skapar en varm relation till ett djur. Då är risken mindre att man vill skada det. Att på ett tidigt stadium uppmärksamma och behandla våldsamt beteende eller tendenser till våldsamt beteende kan göra att man på sikt minskar våldet i samhället, enkelt uttryckt.

Misshandel som ärvt beteende och hur man motverkar det

Mycket tyder också på att våldet i en familj kan “gå i arv”, det vill säga att ett barn som själv vuxit upp i en miljö där det utövas våld löper större risk att själv utveckla ett våldsamt beteende. Det här är dock ingen exakt vetenskap.

Genom att medverka till att skapa goda, positiva relationer till andra människor kan man också bidra till ett tryggare samhälle där våldet blir mindre närvarande och fler människor känner sig säkrare.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: misshandel.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik