Fastighetsrätt Eskilstuna – rätt juridisk hjälp 

Många drömmer om att köpa hus och med detta också få allt vad villalivet innebär – mer utrymme, en tomt för barnen att leka på, en trädgård och kanske ett garage. Som villaägare blir man sin egen och tar själv ansvar för olika renoveringar, för underhåll och för framtida byggnationer. 

Det handlar emellertid också om den största affär som många gör i livet, men tyvärr så händer det – allt oftare, ska tilläggas – att det uppstår konflikter efter det att köpet gått igenom. Inte sällan så handlar det om att man som köpare upptäcker fel och brister som säljaren inte har informerat om i samband med överlåtelsen. 

Vid sådana tillfällen behövs ofta en advokat som specialiserat sig på fastighetsrätt. Bor du i Västerås och upplever dessa problem? Anlita en advokat inom fastighetsrätt i Eskilstuna och låt denne undersöka vilka problem som finns – och vilken ersättning du eventuellt kan ha rätt att begära av säljaren till huset. 

Dolda fel – tvister som är svåra att lösa 

Det talande i sammanhanget gällande dolda fel är att motparten sällan är villig att betala eller ta på sig ansvaret. Av givna skäl. Dessutom kan det också vara så att säljaren de facto heller inte varit medveten om problemet. Det kan exempelvis handla om en renovering utförd av en hantverkare som visat sig vara ytterst tvivelaktig gällande exempelvis VVS och el. Det innebär att tredje part – hantverkaren – också dras in i tvisten. 

Klart står att du som köpare har en väldigt långtgående undersökningsplikt i samband med att du köper ett hus. Det stora ansvaret kommer att ligga på dina axlar. Men lika klart står också att du mycket väl kan ha uppfyllt denna plikt och att det problem som upptäcks kan räknas inom ramarna för dolda fel. Ta hjälp av en advokat inom fastighetsrätt i Västerås för att reda ut detta. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik