Användning av cannabis är fortfarande ett narkotikabrott i Sverige

Att använda cannabis är ett narkotikabrott enligt svensk lagstiftning. Legalisering av cannabis är inte på något sätt uppe på agendan i svensk politik.

I flera länder i världen har bruk av cannabis legaliserats under de senaste åren, även det bruk som sker i rekreationssyfte. Så är dock inte fallet i Sverige. Många menar att legalisering av cannabis är en fråga som ligger många, många år fram i tiden – om det någonsin kommer ske. Det politiska motståndet mot legalisering är mycket omfattande från såväl höger som vänster.

Det innebär att du som trots detta förbud ändå röker gräs på fritiden begår narkotikabrott. Detta är mycket viktigt att komma ihåg, särskilt med tanke på att cannabis trots kriminaliseringen är en mycket vanligt förekommande drog i flera grupper i samhället. Vilken typ av narkotikabrott du riskerar att åtalas för, beror bland annat på hur mycket cannabis du haft vid tillfället för arrestering.

Narkotikabrott – sök vård innan du behöver söka advokat

Det som klassas som grovt narkotikabrott har vid ett tillfälle i ett brottmål fastslagits till 86,6 gram cannabis som innehav hos en person. Det är med andra ord en dålig idé att förvara så mycket cannabis hemma. Men självklart bör du som röker gräs, oavsett hur ofta det handlar om, försöka arbeta mot att sluta med det.

Cannabis är en beroendeframkallande drog som dessutom bevisats kunna framkalla psykos hos vissa användare. Om du märker att du har svårt att låta bli att använda drogen, bör du uppsöka hjälp hos missbruksenheten på ditt lokala sjukhus. Gör det gärna innan du åker fast för narkotikabrott. Även om det finns många kompetenta försvarsadvokater i landet är det smidigare att helt undvika orsaken till åtalet.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik