Proffshjälp vid bodelning

Inte många funderar på vad som händer vid en separation. När den är ett faktum tvingas man ta itu med saker som förr verkat ointressanta. Att anlita en advokat är alltid att rekommendera.

Varje år sker ett stort antal separationer. Äktenskap upplöses efter en kortare eller längre tid. Det man inte trott att man skulle behöva fundera över blir plötsligt högaktuellt vad gäller egendom och liknande.

Situationen är ofta emotionellt arbetsam och man kan vara allt från väldigt överens till totalt oense. I denna stund kommer ofta drag fram som man inte är lycklig över hos sin förra partner. Ibland kommer också drag fram som man inte tycker om hos sig själv. I en situation där parterna är gifta kommer första frågan att vara – finns det ett äktenskapsförord?

Bodelning av olika karaktär

En bodelning kan också ske under högst civiliserade former som ett led i makars tankar och planering. Finns särkullbarn vill de allra flesta att fördelningen av pengar och egendom ska gå rättvist till den dag man själv inte längre finns kvar. Bodelning sker också efter det att en person avlidit.

Vill man skriva ett äktenskapsförord måste detta både vara korrekt formulerat och registrerat för att gälla. Det finns alltså all anledning att konsultera en jurist i samtliga dessa fall. På så vis säkrar man att allt gått rätt till enligt svensk lag. Bodelning vid skilsmässa är vanligen extra besvärlig och känslig. Rätt hjälp från en advokatbyrå är därför något absolut nödvändigt för att få rättvisa villkor för alla. Mer om bodelning på denna webbsida: https://www.svenskbodelning.se/