Vad gör en arbetsrättsjurist från Stockholm?

Utan koppling till juridik kan det vara svårt att veta vem som kan anlita en arbetsrättsjurist i Stockholm. Faktum är att man både som arbetstagare och arbetsgivare kan hitta hjälp hos dem.

Arbetsrättsjuridik är ett brett område som innefattar många olika grupper. Stora företag, men även privatpersoner, kan få hjälp när situationen kräver. Det kan vara ett avtal på jobbet som inte följs av arbetsgivaren.

På företagen finns personal som är eller inte är anslutna till fackliga organisationer. Detta kan påverka vid olika konflikter på ett företag då de fackligt anställda ibland har en bättre position. Men man behöver inte vara fackligt ansluten för att ha rättigheterna på sin sida. Känner man att man hamnat i en sådan situation är det skönt att ha en kunnig arbetsrättsjurist vid sin sida för att få hjälp och stöd i processen.

Arbetsrättsjurist i Stockholm hjälper arbetsgivare

Driver man ett litet eller stort företag kan det ibland uppstå tvister som involverar de fackliga organisationerna. Det kan i princip handla om allt som har med en arbetsplats att göra. Då kan även en VD behöva hjälp för att navigera i de olika lagar och regler som gäller för att komma tillrätta med problemet. Situationer som kan vara svåra att hävda sig i då de fackliga representanterna har stor kunskap.

Arbetsrättsjuristen hjälper med andra ord till att reda ut begreppen och hjälpa sin klient i frågor som handlar om arbetsrätt. Detta oavsett om klienten är en arbetsgivare eller en arbetstagare. Läs mer om arbetsrättsjuridik på denna sida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Vårdnadstvister som är svårlösta

Somliga vårdnadstvister kan lösas i samförstånd när föräldrarna har besinnat sig för barnens bästa. Men en del tvister verkar oundvikliga, som vid missbruk, våld och långväga flytt. 

Ska man skiljas och den ene vill flytta långt bort, kanske utanför Europa, får man räkna med att det kan bli en dramatisk vårdnadstvist. Likaså när en förälder är olämplig till att ta hand om sina barn men inte vill medge det. Det finns omständigheter man kan anse vara svårare än andra. Då måste man anlita advokat som får försöka reda ut situationen med hjälp av vad lagen föreskriver. 

Vårdnadstvist – när vardagen blir omöjlig

Ska man dela på vårdnaden krävs det att båda föräldrarna tar ansvar. Många löser det så att man bor relativt nära varandra, så att barnen kan gå kvar i samma skola och varva sin vistelse hos föräldrarna. Det krävs också att barnen får mat, ett tryggt hem och en ordnad tillvaro. När det brister beträffande de mest grundläggande självklarheterna är detta svårt att strunta i. 

Ingen vill se barnen fara illa, och ibland är det faktiskt släktingar som slår larm. Barnen har det inte bra hos en av föräldrarna, och då kan den andra föräldern begära ensam vårdnad. Advokaten är ett bollplank och den bästa rådgivaren du kan få. Utifrån sin kunskap och erfarenhet kan advokaten ge tips på hur konflikten kan lösas. Sedan är det upp till föräldrarna att enas. Lyckas man med det, behöver man kanske inte ens gå till domstol, men i många fall är vårdnadstvister ett nödvändigt ont. 

Advokater har rutin och förståelse av vårdnadstvister

Det dilemma som kan vara svårt för dig är mer eller mindre vardagsjobb för en advokat. Advokaten har också rutin på att uppträda professionellt, och det är lugnande när man kommer och ska konsultera dem. Klienterna känner sig ofta upprivna och är mitt i en konflikt. Det är alltid barnens bästa som är det viktigaste, men de praktiska sakerna måste fungera.

 Många tror att man inte får träffa sina barn om man mister vårdnaden om dem. Det är inte sant, för man har fortfarande umgängesrätten kvar. I vissa fall får en förälder bara träffa sitt barn om någon annan, exempelvis en farförälder, är närvarande samtidigt. Då kanske det är fråga om ett långvarigt missbruk, och man vill inte riskera att barnet ska vistas där om föräldern inte är drogfri. Men man anser att barn bör få träffa båda sina föräldrar så långt det är möjligt.